Menighetsweekend – NY DATO!

Menighetsweekend – NY DATO!

Høstens menighetsweekend er flyttet. Datoen blir 28. - 30. oktober. Stedet blir Fyresdal kurs og leirsted

Solstrand Camping har inngått avtale om utleie til UDI for å kunne ta imot Ukraina-flyktninger. Derfor kan ikke Norkirken Grimstad arrangere noen weekend der i år.

Styret i Norkirken har derfor jobbet med å finne alternativ løsning.

Nå er dato og sted klart: 28. – 30. oktober på Fyresdal kurs og leirsted. Weekend-ansvarlige er Ragnhild Midtbø og Hilde F. Chan.

Etter hvert som tiden nærmer seg vil det komme mer utfyllende informasjon.