Menn i all verden

Menn i all verden

Samling for menn – med kaffe.

Denne våren forsøkes det med et tilbud rettet mot menn. Første torsdag i hver måned er Norkirken åpen fra 20.30 og et par timer framover. Opplegget er enkelt: Det inviteres til sosial prat over en kopp kaffe – og kanskje en kjeks.