Ny koronastenging for Norkirken

Ny koronastenging for Norkirken

Grimstad kommune har gjort vedtak om lokal smittervernforskrift som innebærer at alle arrangementer og samlinger må avlyses til om med 25. mars.

Norkirken Grimstad følger kommunens anbefaling.

Dette betyr at det blir flere endringer programmet framover:

7.mars kl. 11.00              AVLYST – Gudstjeneste i NORKIRKEN

7.mars kl. 11.00              GÅR SOM PLANLAGT – Zoom-gudstjeneste (se tidligere utsendt mail)

7.mars kl. 13.30              AVLYST – Sosial søndag

9.mars kl. 11.00              AVLYST – 60+ Seniorsamling

12.mars kl. 19.00            AVLYST – F13

14.mars kl. 11.00            AVLYST – Gudstjeneste

16.mars kl. 11.00            AVLYST – 60+ Bibeltime

16.mars kl. 18.00            GÅR SOM PLANLAGT – Konfirmantsamling

18.mars kl. 20.00            AVLYST – Bibelkveld

19.mars kl, 19.00             AVLYST – F13

21.mars kl. 11.00             AVLYST – Gudstjeneste

23. mars kl. 11.00           AVLYST – 60+ Rundt Flygelet

25. mars kl.  17.30          AVLYST – Påskesprell

25.mars kl. 19.30            AVLYST – Jentetweens