Nytt fra styret

Nytt fra styret

Referater fra styrets møter er tilgjengelig på disse nettsidene og på oppslagstavlen i Norkirken.

Referater fra styrets møter er tilgjengelig både på nettsidene til Norkirken Grimstad.

Et papireksemplar av referatet er slått opp under NYTT FRA HOVEDSTYRET i Norkirkens inngangsparti, på oppslagstavlen.