Nytt kirkebygg

Nytt kirkebygg

På ekstraordinær generalforsamling 10. oktober ble det med stort flertall vedtatt en justert kostnadsramme for å byggingen av ny kirke ved Bibelskolen.

Hovedstyret la frem et forslag om å bygge i overensstemmelse med årsmøtets vedtak om kostnadsramme, men det ble tidlig i samtalen etter at planene var presentert, klart at flertallet ønsket å bygge til en litt oppjustert kostnadsramme.

Byggekomiteen hadde fått inn anbud fra seks firmaer. To hadde så høy pris at de straks var ute av konkurransen. De øvrige fire lå så tett i pris at det ble tatt opp forhandlinger med dem.

Byggekomiteens formann Petter Bjarnastein la frem hva det ville innebære å holde seg til årsmøtets kostnadsramme. Det ville bli et godt bygg, men på noen punkter måtte man velge dårligere løsninger enn de beste. Dette fant mange i forsamlingen var utilfredsstillende, og dermed kom det opp et benkeforslag som ville at man skulle bygge for det dyreste av de to alternativene som ble lagt frem.

Hovedstyret ba om at det ble vedtatt at to tredjedeler av de stemmeberettigede måtte stemme for det dyreste forslag om dette skulle følges. Det sa forsamlingen ja til, og når det var klart at det var flertall for det, gikk man til avstemning om benkeforslaget, som altså ble vedtatt med langt over to tredjedels flertall.