Påsken i Norkirken

Påsken i Norkirken

De nasjonale råd og forskrifter innebærer at det ikke vil bli gudstjenester eller samlinger i Norkirken inntil videre – heller ikke i påsken. Tilbudet blir digitalt på YouTube eller via Zoom.

Også i år vil påsken bli en annerledespåske. De nasjonale råd og forskrifter innebærer at det ikke vil bli gudstjenester eller samlinger i Norkirken inntil videre – heller ikke i påsken. Unntaket for dette er F13, som fortsatt kan ha samlinger iht. gjeldende regler. Det samme gjelder konfirmantene.

I påsken vil det bli lagt ut digitale tilbud i høytidsdagene. Dette vil medlemmer få melding om på mail. Informasjon med linker til de ulike tilbud vil også bli gjort tilgjengelig på vår hjemmeside og på Facebooksiden. De digitale tilbudene legges på Norkirkens YouTube-konto og kan søkes opp derfra (f.eks. på TV dersom en har tilgang til YouTube der) også av dem som ikke er medlemmer hos oss, eller har egen e-postkonto.

Påskeplanen fra Norkirken ser slik ut:

Palmesøndag                    Digital påskegudstjeneste med Åge Løsnesløkken

Tirsdag i påsken               Digital vandring langs Via Dolorosa, sammen med Åge Løsnesløkken

Skjærtorsdag                    Digital påskeandakt med Åge Løsnesløkken

Langfredag                        Digital påskeandakt med Kurt Hjemdal

Lidelseshistorien i tekst og bilder, fra Markus-evangeliet. Morten Høie.

Påskedag                           Digital påskegudstjeneste med Kurt Hjemdal

  1. påskedag inviteres det til Zoom-familiegudstjeneste kl. 17.00. Det er Hildegunn Garnes Reigstad som har ansvar for denne. Mer info og link til samlingen kommer i løpet av påskedagene.