Solcelleanlegget i drift

Solcelleanlegget i drift

Nå er solcellepanelene til kirkens nye anlegg på plass og tilkoplet.

Norkirken Grimstad har investert i solcelleanlegg. Inklusiv egeninnsats (dugnad) er det et anlegg til ca. 1 mill. kroner. Bakgrunnen for investeringen er tosidig: For det første er det et tiltak for å holde driftskostnadene nede. For det andre er det et tiltak for at kirken kan ha et bærekraftig forbruk i et miljøperspektiv. Grimstad er det området i Norge med flest soldager i året. Dette ønsker Norkirken å utnytte til beste både for regnskapsresultatet og for miljøet.

Det nye solcelleanlegget dekker en stor del av kirketaket, og det vil i full drift – med godt vær – i deler av året kunne ta betydelige deler av kirkens strømkostnader. Anlegget er finansiert av menighetens egne medlemmer i form av gaver og private, rentefrie lån.