Takk til Olav Dørdal

Takk til Olav Dørdal

Ved utgangen av juli er Olav Dørdals tjeneste som hovedpastor i Norkirken Grimstad forbi.

Fra 1. august er han lærer i full tid på Bibelskolen. Vi unner Bibelskolen å få ham, men beklager at han slutter hos oss.

Olav Dørdal kom fra prestestilling i Bergen til Norkirken som barne- og ungdomspastor sommeren 2013. Han ble innsatt i tjenesten 25. august 2013 og sto i denne stillingen frem til november 2015. Da overtok han som hovedpastor og har altså vært i denne stillingen litt mer enn halvannet år. Til sammen ble det fire år som pastor i Norkirken.

Vi vil gjerne si Olav stor takk for innsatsen. Det ble naturlig nok barna, de unge og de yngre familiene som fikk mest glede av hans innsats, men han viste også omsorg for seniorarbeidet. Med sin forkynnelse, sitt smittende humør og sin innsatsvilje har hans tjeneste satt gode spor i forsamlingen. Vi ønsker ham Guds rike velsignelse i den nye tjenesten han nå er gått til og gleder oss over at han fortsatt er i Grimstad og medlem av Norkirken.

Også en stor takk til Elisabeth Dørdal som har deltatt i menighetens arbeid på forskjellig vis. Vi håper å se mye til henne også i fortsettelsen.

Ny pastor

Styret har arbeidet intenst med spørsmålet om avløser for Olav Dørdal når han nå har sluttet som hovedpastor. Så langt er ingen avløser funnet, men det arbeides med flere navn. I mellomtiden har Kurt Hjemdal sagt seg villig til å administrere høstens gudstjenester, noe han har erfaring fra som tidligere hovedpastor.