Endring i tilbudet til 60+ på menighetsturen

Endring i tilbudet til 60+ på menighetsturen

Velkommen til bibeltime lørdag kl. 11.00, og gudstjeneste søndag kl. 11.00.

Bibeltimen lørdag er ved Kjetil Vestel Haga.

Gudstjenesten søndag ledes av Morten Høie, og Maria Vålandsmyr Herland taler.

Begge dager blir det middag etter samlingene, kr 175,–. Ønsker du middag, meld fra innen 14. september til Janne Skarli, mobil: 480 60 180, e-post: jsskarli@hotmail.com.

Det blir ikke egen samling for 60+ pluss lørdag ettermiddag som tidligere opplyst. Fint om mange i den eldre garde likevel tar turen til Audnastrand denne helgen.

Lenke til informasjon om hele menighetsturen.