Vandring langs Via Dolorosa

Vandring langs Via Dolorosa

En påskevandring langs de 14 stasjonene på Smertens vei.

Gaten Via Dolorosa (smertens vei) i Jerusalem er den veien som Jesus etter tradisjonen gikk etter at Pilatus hadde felt dødsdommen over ham, og fram til han døde på korset på Golgata.

For mange kristne kan Via Dolorosa være et pilgrimsmål, hvor en kan følge Jesu lidelsesvei og minnes ham ved de 14 stasjonene som er etablert langs veien.

I denne videoen er det pastor Åge Løsnesløkken som leser om de fjorten stasjonene fra sin egen bok “Fra Dan til Be´er Sjeba”, Luther Forlag 2000.