Velkommen til nye nettsider

Velkommen til nye nettsider

www.norkirkengrimstad.no har kome i ny drakt.

Norkirken Grimstad har sidan i vår arbeidd med å setja opp nettsidene i Normisjon si nye løysing for lokale nettsider. No har me fått på plass det meste av stoffet.

Som de ser er bilete sentrale på framsida. Ein del fine bilete har kome inn, men me manglar frå nokre grupper. Det er fint om me får inn fleire bilete frå arbeidet vårt og kan fornya litt etterkvart.

Me håpar sidene fell i smak og er lette å finna fram i. Kom gjerne med innspel til styret eller redaktør om du savnar noko informasjon på sidene.

Kjellfrid Straume
redaktør