Vi vil gjøre Jesus synlig

Vi vil gjøre Jesus synlig

Det er blitt 2017, og et spennende år er foran oss i Norkirken Grimstad. Vi står foran viktige avgjørelser som vi i fellesskap skal ta. 

Først vil jeg rette en stor takk til prosjektgruppa som gjør en veldig god jobb. Tusen takk for alle de timene som er lagt ned i dette spennende arbeidet. Og som dere skriver i Bygg-BiG-posten som kom nå nylig: Alt dette gjør vi for at vår visjon om at Jesus skal bli synlig skal bli virkeliggjort. For det er det vi ønsker, at Jesus skal bli synlig, i oss og gjennom oss. At gjennom vårt fellesskap skal mennesker få se hvem Jesus er og hva han har gjort for oss. At gjennom vårt fellesskap skal mennesker få bli kjent med han. I vårt fellesskap skal VI få bli bedre kjent med Jesus. Paulus var opptatt av det i sine bønner for sine venner i Efesos:

Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. (Ef 1.17-19)

Skal vi være med å gjøre Jesus synlig må Jesus også bli synlig for oss i våre liv. Han må få bli stor i våre liv. Vi må få se hvor uendelig rike vi er som får tilhøre han. Vi skal få ha festet blikket på han, for det er Hans kraft som er hos oss og i oss. Han vil gi oss lys til hjertes øyne. Vi trenger det. Hvor ofte overmannes vi vel ikke i våre liv av det som ikke er lys, det som tar bort og stjeler krefter, liv og energi. Bekymringer og urolige tanker har en tendens til å gjøre oss mismodige og fortvilet. Vi utfordres til å be Jesus gi oss lys til hjertes øyne sånn at vi ser tilværelsen slik han ser på den, ikke nødvendigvis slik vi ser den. At vi får se oss selv med hans øyne, ikke våre egne og at vi får se våre medmennesker med hans øyne og ikke våre egne. Jesus vet best hva som er sant, godt og rett for oss.

Vi vil gjøre Jesus synlig. Det er gode ønsker for vår menighet i 2017. Jeg håper at du får ha ditt blikk festet på han og at Jesus får gi deg alt det du trenger. La hans lys skal få skinne i deg og gjennom deg dette året. Godt nyttår!

Olav Dørdal