En annerledes skjærtorsdagsfeiring

En annerledes skjærtorsdagsfeiring

Ungdomspastor Morten Høie presenterer hvordan en - i en tid der ikke er mulig å samles til gudstjeneste og fellesskap i kirken - kan feire nattverd hjemme.

Trolig skal en helt tilbake til kristningstiden av vårt land før en finner en påske der det har vært avholdt så få normale gudstjenester i kirkene rundt omkring i landet. For mange mennesker er dette et stort savn. Etter som ukene går, opplever en del troende mennesker at de savner både menighetsfellesskap og nattverdfellesskap.

I en slik tid kan vi løfte fram apostelen Peters ord i 1. Pet 2,4-5: “Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel! Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot, ved Jesus Kristus.” og Mathias Orheims salme: “Kvardagskristen, døypt til yrke, fødd i kjærleik, skapt av Gud, vigslar heim og hall til kyrkje, kjøkenkrå og handelsbu…” (Norsk Salmebok 667)

Ungdomspastor Morten Høie har laget en praktisk veiledningsvideo for dem som ønsker å feire nattverd i hjemmet (kan sees ved å trykke på linken nedenfor)

Her er også en manaul/veileder hvor du vil finne en enkel liturgi for en nattverdssamling i hjemmet.

En annerledes skjærtorsdagsfeiring_Manual